Община Перник кандидатства за патронажна грижа на 260 пенсионери и лица с увреждания

Община Перник кандидатства за патронажна грижа на 260 пенсионери и лица с увреждания

BOBSTH 15:40:01 14-03-2019
RM1539BO.021
Перник - социална грижа

Община Перник кандидатства за патронажна грижа на 260 пенсионери и лица с увреждания


Перник,14 март /Елка Робева,БТА/
Община Перник да кандидатства с предложение за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", реши на извънредно заседание днес Общинският съвет.Мярката касае 260 души, за които ще се предоставят интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа дневно.Те са насочени към възрастни хора над 65 години, които са в невъзможност да се самообслужват и към хора с увреждания, които нямат близки. Инициативата ще способства да бъде намален броят на настанените в институции.
Предвижда се да бъде изградена мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете. На нуждаещите се ще бъде оказвана психологическа подкрепа и ще бъдат постоянно консултирани. Специализирани медицински грижи пък ще бъдат гарантирани за хората с хронични заболявания и трайни увреждания.

/РУМ/