Стопанската академия в Свищов е с най-проблемно финансово състояние от всички държавни висши училища, каза Красимир Вълчев

Стопанската академия в Свищов е с най-проблемно финансово състояние от всички държавни висши училища, каза Красимир Вълчев

BOBSTH 15:45:31 11-02-2019
GI1545BO.009
Велико Търново - Красимир Вълчев - Стопанска академия

Стопанската академия в Свищов е с най-проблемно финансово състояние от всички държавни висши училища, каза Красимир Вълчев


Велико Търново, 11 февруари /Марина Петрова, БТА/
Стопанската академия в Свищов е с най-проблемно финансово състояние от всички държавни висши училища, каза във Велико Търново министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Той коментира ситуацията във висшето училище, след като през миналата седмица Академичният съвет не гласува бюджета за настоящата година. Според министъра проблемите са от няколко години и са свързани с изчерпването на преходни остатъци и наличности по сметки.
Сред факторите за това състояние са демографският, както и провежданата политика от МОН за намаляване на приема в социалните, стопанските, правните науки, в т.ч и икономиката, каза Вълчев.
Той подчерта, че целта на тази политика е да има четири училища, които да се преподава професионално направление "Икономика". Това са Софийският университет, УНСС, Икономическият университет във Варна и Стопанската академия в Свищов - там където те традиционно са специализирани.
Намалението се прави въз основа на комплексна оценка за качество и реализация. В Свищов оценката за учебната дейност е добра, но оценките за научна дейност и реализация са относително ниски, уточни Вълчев.
Министърът припомни, че преди години е имало проблеми с управлението на висшето училище, които неизменно са се отразили и на репутацията му.
През 2015 година близо 2500 бройки е бил утвърденият прием, а реализираните са не повече от 1500.
За тази година намалението на броя на учащите е по-голямо, защото студентите, които завършват са много повече от тези, които постъпват в първи курс, каза Вълчев. Друг проблем е, че висшето училище е в един относително малък град, каза още той.
На въпрос дали академията може да разчита на финансова подкрепа от държавата, министърът отговори, че не е честно и към държавата, и към данъкоплатците да вземаш решение, след това да идваш със сметката, без те да бъдат съгласувани.
"Аз разбрах, че почти същия ден, в който са взели решение да не гласуват бюджета, са взели решение за увеличение на възнаграждението", каза той.
Вълчев посочи, че приветства усилията на сегашното ръководство за оптимизация на структурата и подобряване на репутацията на академията и посъветва за максимална сдържаност при увеличаване на разходите.



/ГИ/