Увеличаване на броя на белоглавите лешояди очакват в Природния парк "Врачански Балкан"

Увеличаване на броя на белоглавите лешояди очакват в Природния парк "Врачански Балкан"

BOBSTH 13:49:01 11-02-2019
PP1348BO.019
Враца - лешояди - природен парк

Увеличаване на броя на белоглавите лешояди
очакват в Природния парк
"Врачански Балкан"


Враца, 11 февруари /Ива Спасова, БТА/
Седем двойки белоглави лешояди очакват поколение през тази пролет в границите на Природния парк /ПП/ "Врачански Балкан", съобщиха от дирекцията на парка.
Експертите от парка и от Дружеството за защита на хищните птици са наблюдавали от началото на размножителния период за белоглавите лешояди пет от седемте оформени двойки в северната част, а други две - в източните части на защитената територия. Освен тях орнитолозите са установили още пет двойки с гнездово поведение в северните и източните части на парка, които вероятно също ще оформят двойки и ще имат поколение.
През 2018 г. в ПП "Врачански Балкан" са формирани общо 10 двойки, които успешно са излюпили и отгледали девет белоглави лешоядчета, допълват от дирекцията на парка. Експертите се надяват през тази година броят на малките птици да достигне 14. Белоглавият лешояд е защитен вид и през последните години във Врачанския Балкан възстановяват неговата популация, която е част от биоразнообразието и екологичното равновесие в региона.

/ПП/