Община Минерални бани излезе от процедурата за финансово оздравяване

Община Минерални бани излезе от процедурата за финансово оздравяване

BOBSTH 12:14:31 12-01-2019
PP1213BO.011
Минерални бани - финансово оздравяване

Община Минерални бани
излезе от процедурата
за финансово оздравяване


Минерални бани, 12 януари /Николай Грудев, БТА/
Общинският съвет в Минерални бани прекрати със свое решение процедурата за финансовото оздравяване. Причината е излизането на общината от финансовото затруднение, съобщиха от местната администрация.
Решението е било взето на извънредно заседание на съвета. Докладната е била внесена от кмета на общината Мюмюн Искендер. Заедно с нея първоначално в проекта за дневен ред са били обявени още шест проекта за решения, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф е предложил да бъдат добавени три нови.
Сред другите по-важни точки е била тази за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, за 2019 година. Съветниците са взели и решение за отдаване под наем на имоти без търг или конкурс на общопрактикуващите лекари и лекари по дентална медицина. Става въпрос за помещения за здравни услуги в имоти, общинска собственост, на територията на общината, поясниха от там.
Останалите докладни са касаели продажба на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс, както и отпускане на еднократни финансови помощи.
/ПП/