Календар на комисията за борба с противообществените прояви в Разград информира учениците за позитивни събития през годината

Календар на комисията за борба с противообществените прояви в Разград информира учениците за позитивни събития през годината

BOBSTH 16:53:01 11-01-2019
PP1651BO.012
Разград - комисия - календар

Календар на комисията за борба с противообществените
прояви в Разград информира учениците
за позитивни събития през годината


Разград, 11 януари /Садет Кърова, БТА/
Новият календар на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Разград информира учениците за позитивни събития през годината. Многоцветното и забавно издание бе представено днес, в Световния ден на думата "Благодаря", пред ръководството на общината, членове и ръководители на училищни превантивни клубове.
Секретарят на комисията Дияна Господинова сподели, че идеята на местната комисия е посочените дати и събития в календара да се използват като поводи за организиране в училищата на интересни, позитивни събития, които да стимулират децата да общуват помежду си много по-добронамерено, да бъдат толерантни, да виждат красивото и доброто.
Целта ни е младите хора и, покрай тях, и ние да се научим да обръщаме по-малко внимание на лошото и негативното, да стимулираме децата да бъдат можещи хора, които да изграждат нашето утре, да формират ценностна система и да се вписват в обществото като пълноценни личности, каза Господинова.
В "позитивния" календар за 2019 г. по месеци са отбелязани международни дни и събития като Дните на прегръдката, любовта, щастието, целувката, добротата, Деня за борба с тормоза в училище и много други. В третото поред издание на местната комисия място намират също много любопитни факти във връзка с посочените празници и чествания. В изданието има каренце и за отбелязване на важни за съответния клас събития. От комисията заявиха, че календари ще получат всички класове от училищата в общината.
/ПП/