Земеделски производители от Търговищко наемат работници от етническите малцинства

Земеделски производители от Търговищко наемат работници от етническите малцинства

BOBSTH 11:37:02 08-12-2018
IS1136BO.009
Търговище - етнически въпроси - заетост

Земеделски производители от Търговищко наемат работници от етническите малцинства


Търговище, 8 декември /Боряна Димитрова, БТ/
От началото на тази година 149 безработни, самоопределили се като роми, са наети на работа по различни програми, мерки за заетост и на първичния пазар в област Търговище. Това съобщиха от областната администрация след заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.
В община Попово като добра практика се отчита прилагането на новата законодателна възможност - земеделските производители да разкриват работни места. По този начин в обработката на земеделска продукция - малини и ягоди, са наети лица от етническите малцинства.
От клуба на нестопанските организации в Търговище са информирали, че започват дейностите по проект "Сигурен старт" за подкрепа на семейства с малки деца. По проекта в Търговище е осигурено помещение с компютър и интернет връзка, където нуждаещите се ще бъдат обучавани за изготвяне на мотивационно писмо, автобиография и срещи с трудов медиатор.
От Регионалната здравна инспекция в Търговище са предоставили информация за достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми за хората от етническите малцинства, съобщават от областната администрация. Като проблеми все още се отчитат ниската здравна култура, включително липсата на познания за ваксинации и детско здраве, както и затруднен достъп до медицинска помощ. Продължава работата на разкрития по проект в МБАЛ - Търговище "Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве", където работят координатор, психолог и социален работник.
От началото на тази учебна година в област Търговище са обходени 216 деца, които не посещават училище. Установено е, че 124 от тях се намират в чужбина, а 50 ученици са върнати в учебните стаи, информират от Регионалното управление по образованието във връзка с превенцията на отпадане на деца и ученици от етническите малцинства./ИС/