Духовници, политици, бизнесмени и обществени дейци обсъдиха проблемите с демографската криза в Ловеч

Духовници, политици, бизнесмени и обществени дейци обсъдиха проблемите с демографската криза в Ловеч

BOBSTH 18:54:31 07-12-2018
IS1853BO.017
Ловеч - демографска криза - среща

Духовници, политици, бизнесмени и обществени дейци обсъдиха проблемите с демографската криза в Ловеч


Ловеч, 7 декември /Даниела Балабанова, БТА/
Духовници, политици, бизнесмени и обществени дейци обсъдиха проблемите с демографската криза в Ловеч. Срещата бе по инициатива на Ловчанския митрополит Гавриил и се състоя в катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" в града. Бяха откроени някои от основните проблеми - невъзможността да се задържат младите хора в Ловеч, липсата на работна ръка и на инвестиции с висока добавена стойност, състоянието на образователната инфраструктура и здравеопазването, липсата на стимулиране на младите семейства, икономическото ембарго и др.
"За пръв път инициираме такава среща, защото въпросът е много сериозен както за цялата страна, така и за всяка община поотделно. Трябва всеки от нас да се постарае да направи така, че да обърнем течението обратно в положителна посока", заяви дядо Владика. Той съобщи, че подобна среща ще бъде инициирана и на национално ниво чрез Светия синод.
От страна на бизнеса бяха откроени няколко направления за решаване на демографските и икономически проблеми в общината - привличане на инвестиции, които произвеждат продукти с висока добавена стойност, да се направи градската среда привлекателна за живеене, да се създадат нови възможности за качествено образование, спорт, туризъм и култура, откриване в града на филиал на световен престижен университет.
По думите на областния управител на Ловеч Георги Терзийски тенденциите по отношение на демографската ситуация в Ловеч се забелязват още в началото на 90-те години. "В този период инвестиционни намерения - добри и не толкова добри, по един или друг начин са отблъснати от този град. Демографската ситуация в нашия район е катастрофална", посочи Терзийски. Той открои няколко проблема от последните 6-7 години - намаляване броя на предприятията в реалния сектор, увеличение на разходите за дълготрайни материални активи, намаляване на броя на заетите лица с над 5 процента, намаляване на чуждестранните инвестиции с 25 процента. "Проблем е намаленият дял на трудоспособното население, както и състоянието на образователната среда, състоянието на техническата инфраструктура и здравеопазването. В годините пропуснахме възможности благодарение на два фактора - глупост и алчност, поотделно и заедно", каза още областният управител.
Народният представител от "БСП за България" Милко Недялков посочи, че трябва да се вземат неотложни извънредни мерки, с които да се забави, дори да се спре тенденцията на обезлюдяване. По думите му в Ловеч има безработица, но няма кой да работи, защото голяма част от хората са се деквалифицирали. Според него трябва да се върнем към земеделието, да има различни субсидии и начини за подпомагане на този сектор.
Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова посочи инвестициите, които предстои да се направят в Ловеч. Тя припомни, че в момента в Бюрото по труда има обявени 1095 свободни работни места.
Маринова покани местните бизнесмени на среща в общината в края на януари 2019 г., на която да споделят от какви специалисти имат необходимост преди държавния план-прием за училищата.
Народният представител от ДПС Джейхан Ибрямов направи обзор на икономическата ситуация в региона. По време на дискусията се изказаха и бизнесмени, духовници, журналисти.
На срещата бе предложено още да се направи допитване до населението на града за проблемите и възможните решения относно демографската криза, както и да се правят регулярни срещи с бизнеса.

/ИС/