Специалисти ще разработят план за намаляване на рисковете от наводнение по поречието на река Камчия

Специалисти ще разработят план за намаляване на рисковете от наводнение по поречието на река Камчия

BOBSTH 15:45:31 06-12-2018
RM1544BO.033
Варна - река Камчия - проект

Специалисти ще разработят план за намаляване на рисковете от наводнение по поречието на река Камчия


Варна, 6 декември /Данаил Войков, БТА/
Специалисти ще разработят план за намаляване на рисковете от наводнение по поречието на река Камчия. Това съобщи днес при представянето на проекта "RECONECT": Възстaновяване на екосистемите и намаляване на хидро-метеорологичния риск" директорът на Института за екологична модернизация Людмил Икономов. От българска страна партньор в изпълнението на проекта е областната администрация във Варна.
Икономов обясни, че намаляването на риска от наводнения трябва да е чрез природно-съобразни решения като залесяване, създаване на заливни тераси, възстановяване на влажните зони, премахване на изкуствено създадени препятствия и други. Предвижда се да бъде разработен и пилотен проект за прилагане на природосъобразни решения в реален район от поречието на реката, за който има реална заплаха от наводнения.
Специалистите ще разработят и препоръки предложените природосъобразни решения за намаляване на риска да бъдат включени в общите устройствени планове на общините.
Икономов коментира, че наводненията в нашата страна са около 5 процента от пожарите например, но щетите от тях са 20 пъти по-големи.

/РУМ/