Седемсантиметров лед е сковал езерото в "Сребърна"

Седемсантиметров лед е сковал езерото в "Сребърна"

BOBSTH 15:22:31 06-12-2018
RM1521BO.032
Силистра - "Сребърна" - лед

Седемсантиметров лед е сковал езерото в "Сребърна"


Силистра, 6 декември /Пеню Николов, БТА/
Лед е сковал езерото в "Сребърна", съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе. Дебелината на ледената покривка е около 7 сантиметра. В централната част на водното огледало има незамръзнало петно, където се наблюдават струпвания на птици - неми лебеди, лиски, зеленоглави патици, зимно бърне и морски орли. През нощта езерото приютява многобройни ята от вида голяма белочела гъска. На територията на "Сребърна" се появяват и няколко къдроглави пеликани. Ежедневно се извършват обходи и не са установени нарушения в защитената територия./РУМ/