За разораване на имот от "Натура 2000" са санкционирани 8 души в област Хасково

За разораване на имот от "Натура 2000" са санкционирани 8 души в област Хасково

BOBSTH 15:16:02 06-12-2018
MM1515BO.008
Хасково - РИОСВ - проверки

За разораване на имот от "Натура 2000" са санкционирани 8 души в област Хасково


Хасково, 6 декември /Николай Грудев, БТА/
На общо 8 физически лица са съставени 4 акта и са издадени 8 наказателни постановления за разораване на имот в защитена зона от "Натура 2000" в област Хасково, което е в нарушение на забрана на заповедта за обявяването й, съобщи РИОСВ - Хасково. Още 5 наказателни постановления са били издадени за реализация на инвестиционни предложения в защитена зона без проведена процедура по оценка за съвместимост.
Винарска изба в Харманли е глобена с 500 лева за дейност без приети по установения ред пречиствателни съоръжения. За изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми с 1000 лева е санкционирано млекопреработвателно предприятие в Меричлери. По същата причина са съставени актове и на две винарски изби в Свиленград, допълват от екоинспекцията.
През изминалия месец ноември нейни инспектори са извършили 70 проверки на 70 обекта. Дадени са били 29 предписания за отстраняване на установени нарушения. Съставени са били 7 акта и са били издадени 15 наказателни постановления на стойност 2950 лева.
Почистени са били 7 нерегламентирани сметища, а натрупани извън събирателен център стари автомобилни гуми в Кърджали са били преместени за съхранение в него до предаването им за последващо третиране, се казва още в отчета на РИОСВ.


/ММ/