В Монтана ще подменят печки на дърва с такива на газ и пелети

В Монтана ще подменят печки на дърва с такива на газ и пелети

BOBSTH 15:09:31 06-12-2018
RM1508BO.027
Монтана - атмосферен въздух - проект - подобряване

В Монтана ще подменят печки на дърва с такива на газ и пелети


Монтана, 6 декември /Цветомир Цветков, БТА/
Монтана е сред седемте общини в страната, одобрени за кандидатстване с проекти за подобряване качеството на атмосферния въздух, обяви кметът Златко Живков.
От днес Министерството на околната среда и водите започва прием на проекти от въпросните седем общини, където е измерено голямо съдържание на фини прахови частици /ФПЧ/ в атмосферния въздух. Монтана ще търси средства за подмяна на печките на дърва и въглища с такива на газ, пелети и електричество, обяви Живков.
Изследване на експерти е установило, че над 60 процента от домакинствата в Монтана се отопляват на дърва и въглища през зимата. Печките на твърди горива причиняват 96 на сто от замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ, останалите 4 процента са от автомобилите и промишлените предприятия. С отпуснатите от Министерството на околната среда и водите средства община Монтана ще подменя печките на твърди горива на домакинствата - срещу предадена такава печка ще се дават средства за закупуване на котел за отопление на газ, пелети или електричество и така постепенно съдържанието на ФПЧ в атмосферния въздух трябва да намалее,обяви кметът.
Измерванията през зимните месеци миналия отоплителен сезон са установили, че в повече от половината от дните във времето от 1 октомври 2017 година до 31 март 2018 година съдържанието на ФПЧ в атмосферния въздух в Монтана е било над нормите, като в някои дни превишението е стигало до 4 пъти над пределно допустимите граници.

/РУМ/