Обединени в борбата с диабета

Обединени в борбата с диабета

BOBSTH 10:43:01 19-11-2018
AM1042BO.002
/ПП/ Лечебни заведения "Медика"- Русе - диабет - инициативи

Обединени
в борбата
с диабета


Захарният диабет е социално значимо заболяване поради широкото си разпространение. На Световния ден за борба с диабета - 14-ти ноември Общински пазари - Русе, Лечебни заведения "Медика" и фирма за медицински изделия РСР проведоха контролни измервания на нивата на кръвната захар на 280 човека на площада на Централния общински пазар в град Русе. В инициативата взеха участие ученици от СУ "Йордан Йовков" - Русе, които представиха пред насъбралата се публика народни и модерни танци, а представители на Doppel herz раздадоха витамини на минувачите.
Малко по-късно същият ден инициативата на Лечебни заведения "Медика" и фирма РСР продължи в Балнеокомплекс "Медика Наречен" в област Асеновград, където в продължение на час бяха измерени стойностите на кръвна захар на над 60 човека. Събитието продължи с лекция и беседа, по време на която бяха представени резултати от проведено проучване в Медицински център "Медика-Експерт". Проучването целеше анализ на ефекта на ниските дози радонова вода при ванно приложение върху нивата на кръвната захар при пациенти с захарен диабет тип 2. При проследяване на резултатите се установи, че при пациентите, лекувани с радонова вода, се постига намаляване на сутрешните нива на кръвна захар на гладно средно с 0,7 mmol/l.
Тежестта на усложненията от диабета може да бъде намалена до голяма степен, ако се спазва мултифакторният подход, а именно - контрол на кръвната захар, хранителният режим, физическата активност, физиотерапия, лечебна физкултура, лечение с минерална вода, съчетани с отговорното отношение на пациента към заболяването.

/АМ/