Увеличават се площите с пшеница и ечемик в Пернишка област

Увеличават се площите с пшеница и ечемик в Пернишка област

BOBSTH 12:17:01 16-11-2018
IS1216BO.012
Перник - земеделие - пшеница

Увеличават се площите с пшеница и ечемик в Пернишка област


Перник, 16 ноември /Елка Робева, БТА/
Увеличават се площите с пшеница в Пернишка област, съобщиха от областната дирекция "Земеделие". Докато към същата дата през 2016 г. са били 106 913 дка, през миналата година - 138 630 дка, през 2018 г. са 142 720 дка.
Увеличени са и площите, засети с ечемик - от 5 170 дка през 2015 г. на 8 848 дка тази есен. И при ползването на тази култура водещи са земеделците в Радомирско и Брезнишко.
Намалели са площите с ръж и маслодайна рапица. Единствено в община Радомир са засети 100 дка ръж, маслодайна рапица се отглежда само в три общини - Радомир, Трън и Перник.

/ИС/