Фондация отчете проект за преодоляване на домашното насилие в малки и отдалечени населени места

Фондация отчете проект за преодоляване на домашното насилие в малки и отдалечени населени места

BOBSTH 12:02:31 14-11-2018
MH1202BO.004
Пловдив - домашно насилие - проект

Фондация отчете проект за преодоляване
на домашното насилие
в малки и отдалечени населени места


Пловдив, 14 ноември /Таня Благова, БТА/
Фондация "Джендър алтернативи" представи резултати от проекта "Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие в малки и отдалечени населени места", финансиран от Министерство на правосъдието.
В пресклуба на БТА в Пловдив Рада Еленкова, ръководител на проекта, каза че за изминалите шест месеца са проведени 12 срещи с над 300 ученици от четири основни училища в села от Пловдивска област; предоставени са над 100 юридически и психо-социални консултации за защита на правата и интересите на пострадалите; работено е със шестима извършителите на домашно насилие, като четирима от насилниците доброволно са посещавали програмата.
Рада Еленкова, каза още че за изминалите три години /от 2016 до сега/ в областта са заведени над 200 дела по домашно насилие, като те са най-много от останалите области в страната. Тя изнесе данни, че само за 2017 година в България са убити 29 жени от мъже, като 25 от тях са жертви на партньорите си. Тази година страната няма разкрит нито един център за защита на жени и деца жертви на домашно насилие, като в страната техният брой е 11, дори е закрит един център в Плевен.
/МХ/