Кампания за безопасно и отговорно ползване на интернет се състоя в Тетевен

Кампания за безопасно и отговорно ползване на интернет се състоя в Тетевен

BOBSTH 17:30:31 09-11-2018
PP1729BO.022
Тетевен - интернет - безопасност - кампания

Кампания за безопасно и отговорно ползване
на интернет се състоя
в Тетевен


Тетевен, 9 ноември /Даниела Балабанова, БТА/
Кампания за безопасно и отговорно ползване на интернет и мобилните устройства от учениците се е състояла в Тетевен по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщават от общинската администрация.
Целта е била да се повиши дигитално-медийната грамотност и уменията при децата, да се запознаят с опасностите от онлайн агресията, с основните правила за безопасен интернет, с компютърните и телефонните вируси, както и по какъв начин да се предпазят от тях.
Инспектор Любомир Тулев, експерт по киберсигурност, е изнесъл лекции в училищата на територията на община Тетевен, като е запознал учениците с реалните рискове на онлайн комуникацията.
Кампанията е била с послание "Бъдете внимателни, сърфирайте безопасно" и по време на протичането й са били раздадени брошури с основните правила за сигурност и безопасност в интернет.
/ПП/