Специалисти обсъждат задължителното въвеждане на медиацията в решаването на правни спорове на конференция във Велико Търново

Специалисти обсъждат задължителното въвеждане на медиацията в решаването на правни спорове на конференция във Велико Търново

BOBSTH 16:02:31 09-11-2018
PP1602BO.016
Велико Търново - конференция - медиация

Специалисти обсъждат задължителното въвеждане на медиацията в решаването на правни спорове на конференция
във Велико Търново


Велико Търново, 9 ноември /Марина Петрова, БТА/
Законови промени за въвеждане на задължителна медиация в някои от трудовите, семейните и потребителските спорове обсъждат специалисти на конференция във Великотърновския университет, съобщи юристът доц. Янка Тянкова, ръководител на проекта, който в продължение на две години ще изследва уреждането на медиацията в България и правната уредба в страните членки от ЕС.
Тя отбеляза, че медиацията е бързият и ефикасен начин за решаване на даден спор, преди страните по него да влязат в съдебната зала.
Възможностите за въвеждане на задължителна медиация са част от дискусиите в рамките на международна научна конференция, посветена на алтернативните способи за разрешаване на спорове, която беше открита днес във Великотърновския университет.
За първи път се прави опит за мултидисциплинарно изследване на алтернативното разрешаване на спорове от историци, които разглеждат практиката на посредника в решаването на споровете, съществуваща още преди Освобождението, философи, които представят конфликтологията като наука, икономисти, които прогнозират как бързото решаване на споровете ще се отрази на икономическото развитие, както и юристи, които се занимават с правната страна на въпроса, уточни доц. Тянкова.
Тя отбеляза, че този вид правораздаване е възможно най-толерантното и позволява на страните по казуса да изложат своята гледна точка, да я защитят, без да са обвързани с формалността на законовите разпоредби.
Юридическият факултет на Великотърновския университет има традиции в преподаването на медиация и арбитражно право още от 2005 г., а от 2006 г. във Велико Търново е създаден център за медиация.
Десетки са споразуменията, постигнати за този период предимно в сферата на търговското право, посочи доц. Тянкова. По думите й този тип правораздаване е изключително популярен в САЩ, неговата ефикасност се крепи на принципа, че страните се изслушват взаимно със съдействието на медиатор юрист и си спестяват време и пари.
/ПП/