Край София са засадени 6200 дървета

Край София са засадени 6200 дървета

BOBSTH 13:18:32 09-11-2018
MH1317BO.032
София - дървета - засаждане

Край София
са засадени
6200 дървета


София, 9 ноември /Христо Воденов, БТА/
Нови 6200 дървета са засадени в Новата гора на София край Суходол в първите
три уикенда от третия сезон на залесителната инициатива, съобщава пресцентърът
на Столична община.
Дърветата са засадени изцяло от доброволци, като фиданките, инструментите и ръкавиците за засаждането се предоставят от Столична община. С новопосадените дръвчета, общият брой на фиданките в новия зелен пояс край София е 26 200.
Новата гора на София край Суходол е проект на Столична община за трансформация на пустеещи общински земи в гора.
/МХ/