Община Троян прави допитване за нови туристически атракции в града

Община Троян прави допитване за нови туристически атракции в града

BOBSTH 11:32:01 09-11-2018
MH1131BO.022
Троян - туристически атракции - допитване

Община Троян прави допитване за нови туристически атракции в града


Троян, 9 ноември /Даниела Балабанова, БТА/
Община Троян отправи допитване до жителите и гостите на града каква нова туристическа атракция биха искали да има в града, съобщават от общинската администрация.
Поводът е Мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура", по която Община Троян може да кандидатства пред местната инициативна група. Запитването е отправено в социалната мрежа Фейсбук, а предложения може да се изпращат и на електронната поща на администрацията.
Целта на мярката е да се постигне балансирано и устойчиво развитие на територията на местната инициативна група (общините Троян, Априлци, Угърчин), както и да се обвърже развитието на туризма с националните и европейски културни и исторически маршрути и с развитие на туристически зони.
Дейностите, които са допустими за реализиране по проекта, включват: изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове. Може да се кандидатства и за посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство или за центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел. Други допустими дейности са свързани с изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции и др.
Екипът на администрацията ще разгледа всички предложения, като при възможност може да бъдат взети предвид, добавят от Община Троян.
/МХ/