Читалището в село Райново започва инициативи за опазване на критично застрашен вид растение

Читалището в село Райново започва инициативи за опазване на критично застрашен вид растение

BOBSTH 11:52:31 13-10-2018
MM1152BO.012
село Райново - застрашен вид - опазване

Читалището в село Райново започва инициативи за опазване на критично застрашен вид растение


Димитровград, 13 октомври /Николай Грудев, БТА/
Читалище "Марица 2008" в село Райново, община Димитровград, започва инициативи за опазване на критично застрашения растителен вид "Маноловска гърлица" /Limonium asterotrichum/. Находище от ендемита е било открито с помощта на клуба по орнитология към читалището.
Поредицата от инициативи трябва да повиши обществената осведоменост, да допринесе за проучването на находището, почистването му от конкурентни видове и други мероприятия, свързана с опазването на едно от двете новооткрити находища от защитения вид в страната.
Отрицателно действащ фактор за съществуването му са промяната в режима на ползване на земите. Практикуването на животновъдство и съпътстващите го паша и коситба са причина за критичното състояние на популациите на вида на територията на страната, уточняват от община Димитровград.

/ММ/