Студенти от осем държави ще имат "Еразъм" семестър в Русенския университет

Студенти от осем държави ще имат "Еразъм" семестър в Русенския университет

BOBSTH 19:52:01 12-10-2018
MM1951BO.031
Русе - университет - студенти

Студенти от осем държави ще имат "Еразъм" семестър в Русенския университет


Русе, 12 октомври /Мартин Пенев, БТА/
Общо 41 студенти от осем държави започват своя "Еразъм" семестър в Русенския университет. Младежите идват от Португалия, Франция, Турция, Латвия, Испания, Румъния, Италия и Германия, съобщават от висшето училище в крайдунавския град.
Повечето младежи ще учат тук в рамките на семестър, но други остават за цяла година. Обучаеми има в трите степени на висше образование - най-много са бакалаврите, следвани от магистрите, а един от тях е в докторска степен. Факултетите, в които има новопристигнали "Еразъм" студенти са "Електротехника, електроника и автоматика", "Природни науки и образование", "Право", "Бизнес и мениджмънт" и "Транспортен".

/ММ/