Евродепутатът Владимир Уручев представи бъдещето на кохезионната политика в Перник

Евродепутатът Владимир Уручев представи бъдещето на кохезионната политика в Перник

BOBSTH 16:09:02 12-10-2018
RM1608BO.028
Перник - Владимир Уручев

Евродепутатът Владимир Уручев представи бъдещето на кохезионната политика в Перник


Перник, 12 октомври / Елка Робева, БТА /
Приоритетите на финансовата рамка за периода 2021-2027 г. ще са насочени към единния пазар, иновации и цифрова икономика, сближаване и ценности, природни ресурси и околна среда, миграция и управление на границите, сигурност и отбрана, съседните на ЕС региони и европейска публична администрация. Това заяви евродепутатът Владимир Уручев в Перник при представяне на бъдещето на кохезионната политика на ЕС в програмния период 2021-2027 година.По думите му най-голямата промяна е изготвянето на проект на единен регламент за Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд и тяхното обединяване и отделянето на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Уручев смята, че предизвикателствата пред кохезионната политика след 2020 г. са Брекзит, мигранската и демографска кризи, дигитализацита, както и такива, свързани със сигурността на ЕС. Евродепутатът посочи основните характеристики на многогодишната финансова рамка - по-малка административна тежест за бенефициентите,по-опростен, гъвкав и прозрачен бюджет и търсене на нови, модерни източници на финансиране.
Предвижда се еврофондовете да станат по-достъпни, да се облекчат процедурите за кандидатстване по тях, подчерта Уручев.
Събитието бе организирано от Областен информационен център - Перник и е част от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

/РУМ/