Шестдесет и осем работодатели от Ловешка област ще търсят нов персонал през следващите месеци

Шестдесет и осем работодатели от Ловешка област ще търсят нов персонал през следващите месеци

BOBSTH 16:06:31 12-10-2018
MM1605BO.007
Ловеч - работна сила - проучване

Шестдесет и осем работодатели от Ловешка област ще търсят нов персонал през следващите месеци


Ловеч, 12 октомври /Даниела Балабанова, БТА/
Шестдесет и осем работодатели от Ловешка област ще търсят нов персонал през следващите месеци. Това е станало ясно от проведена анкета на Агенцията по заетостта сред 116 работодатели за потребностите им от работна сила. Резултатите от проучването били представени на заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, съобщават от областната администрация.
Според анкетата на 87 процента от работодателите предпочитат да наемат кадри със знания и умения за самоконтрол и дисциплина. Задължителните ключовите компетенции са инициативност и предприемачество.
През следващите месеци най-търсени ще са специалисти с квалификация по професия готвач, което е обвързано и с разкриването на нови работни места в хранително вкусовата промишленост, както и общи работници, които да заемат 79 от работните места. Най-висок процент от допитаните работодатели търсят кадри с постоянна заетост.
В дългосрочен план от 3 години като най-търсени са посочени специалисти с висше образование в направления: информатика и компютърни науки, комуникационна и компютърна техника и машинно инженерство; специалисти със средно образование са насочени към направленията: производство и преработка, търговия за едро и дребно и др. Няма посочени професии свързани със селското стопанство, тъй като малко работодатели в тази сфера са участвали в проучването.
В допитването са участвали най-вече фирми с персонал от 11 до 50 наети лица - 51.7 процента. Най-голям процент анкетирани работодатели са от община Троян - 37, следвани от Ловеч - 34, Луковит - 24 и Тетевен - 21.
Проучването налага и следните изводи: необходимо е разширяване на обхвата на анкетираните, обвързване на резултатите от проучването на потребностите от работна сила при изготвяне на план-приемите в професионалните гимназии и висши учебни заведения, курсовете за квалификация и преквалификация, финансирани от национални и европейски програми.
Обобщените данни ще бъдат предоставени на Агенцията по заетостта.

/ММ/