Водоснабдителната мрежа в девет населени места в община Карлово ще бъде рехабилитирана

Водоснабдителната мрежа в девет населени места в община Карлово ще бъде рехабилитирана

BOBSTH 15:52:01 12-10-2018
RM1551BO.025
Карлово - подмяна - водопровод

Водоснабдителната мрежа в девет населени места в община Карлово ще бъде рехабилитирана


Карлово, 12 октомври /Таня Благова, БТА/
Водоснабдителната мрежа в девет населени места в община Карлово ще бъде рехабилитирана по проект от "Програма за развитие на селските райони 2014-2020", съобщи кметът Емил Кабаиванов.
Предвидена е реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.Богдан /2 943 м/, с. Дъбене /2 867 м/, с. Каравелово /2 603 м/, с. Климент /2 511 м/, гр. Клисура /1 620 м/, с. Слатина /3 467 м/, с. Васил Левски /2 159 м/, с. Ведраре /1 661 м/ и с. Войнягово - /2 948 м/. Общата дължина на водопровода и сградните отклонения е 30 000 м. Съществуващата водопроводна мрежа от стари етернитови тръби от преди 40-50 години, често аварира, което налага множество ремонти, засягащи инфраструктурата и създаващи неудобство на жителите, поясни кметът. Предвидено е подмяна на всички сградни отклонения с цел намаляване загубите на вода; разполагане на надземни хидранти, подмяна на подземните и разполагането на нови пожарни хидранти; монтиране на спирателни кранове и обособяването на зони, за пожарогасене в случай на авария по водопроводната мрежа.
Кметът на Карлово каза още, че започва и процедура за избор на изпълнител за предвидените дейности и избор на строителен надзор по Закона за обществените поръчки, след като днес бе подписан договора с Държавен фонд земеделие по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от "Програма за развитие на селските райони 2014-2020".
Предвижда проектите да бъдат реализирани през 2019 г., като паралелно с тях ще се работи по проекта за реконструкция на пътя Войнягово - Дъбене - Климент, каза още Емил Кабаиванов.

/РУМ/