В Луковит започва укрепването на свлачище по проект

В Луковит започва укрепването на свлачище по проект

BOBSTH 14:50:32 11-10-2018
GI1449BO.015
Луковит - свлачище - укрепване

В Луковит започва укрепването на свлачище по проект


Луковит, 11 октомври /Даниела Балабанова, БТА/
В Луковит започва укрепването на свлачище - откос на път за Регионално депо за твърди битови отпадъци, съобщават от общинската администрация. Вече има избран изпълнител на проекта, като стойността на сключения договор е над 577 хиляди лева, а срокът за изпълнение е три месеца.
Проектът се реализира по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", като общата му стойност е близо 650 хиляди лева, от които финансиране от Кохезионен фонд - 552 хиляди лева и национално съфинансиране - над 97 хиляди лева.
Предвижда се да бъдат изпълнени геозащитни мерки и дейности в свлачищния район чрез изграждане на силова укрепителна пилотно-анкерна система на свлачището, дейности по възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на засегнатия пътен участък, включително отводняване и изграждане на контролно-измервателна система, чрез която да се наблюдава свлачищния процес.
С предвиденото укрепване на свлачищния район ще се намали рискът за живота и здравето на населението в обхвата на свлачището и ще се осигури устойчивост при бедствия.

/ГИ/