В Червен бряг изпълняват проект за подобряване качеството на социалните услуги

В Червен бряг изпълняват проект за подобряване качеството на социалните услуги

BOBSTH 15:38:01 15-09-2018
GI1535BO.003
Червен бряг - услуги - социални

В Червен бряг изпълняват проект за подобряване качеството на социалните услуги


Червен бряг, 15 септември /Малин Решовски, БТА/
В Червен бряг започва изпълнението на проект за подобряване качеството на социалните услуги в общината. Ще бъде извършена реконструкция, модернизация и саниране на сградата на общинската социална служба, съобщи Диана Димитрова, ръководител на проекта.
Той ще бъде изпълнен чрез ОП "Региони в растеж". Общинската сграда ще бъде обновена с инвестиция от над 586 000 лева от Европейския фонд за регионално развитие и с близо 103 500 лева - национално финансиране.
Димитрова посочи, че планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградата. Това ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и ще намали емисиите на парникови газове в Червен бряг - един от значимите общински центрове в Плевенска област. Изпълнението на предвидените мерки ще допринесе за създаване на нови работни места в местни малки и средни предприятия от строителния сектор, допълни Димитрова.
Сградата на социалната служба ще се адаптира по-добре към градската среда и към климатичните промени.
Според ръководителя на проекта предвидените мерки ще допринесат за осигуряване на рентабилна експлоатация на тази обществената сграда, което ще позволи по дълго и по-ефективно да се използва в интерес на гражданите на общината, подчерта Димитрова.

/ГИ/