Повече от 540 семейства от Разградско са поискали помощи за първокласници

Повече от 540 семейства от Разградско са поискали помощи за първокласници

BOBSTH 10:34:01 15-09-2018
IS1031BO.001
Разград - първокласници - помощи

Повече от 540 семейства от Разградско са поискали помощи за първокласници


Разград, 15 септември /Садет Кърова, БТА/
В навечерието на новата учебна година в дирекцията за социално подпомагане в Разград са подадени повече от 540 заявления за отпускане на еднократна помощ за първокласници. Държавната помощ досега са получили 493 семейства от областта с 501 деца, съобщи директорът на социалната институция Татяна Костова.
На 15 семейства е поставен отказ заради неотговаряне на критериите, а 33 заявления са в процес на обработване.
Костова припомни, че срокът за подаване на молби за целевата помощ е до 15 октомври. Средствата в размер на 250 лева се отпускат, за да покрият част от разходите за подготовка на учениците за първи клас. Правото да получат парите имат семейства, чиито деца са записани за първи път в училище и доходът на член от семейството не надвишава 450 лева месечно.
Статистиката на социалната дирекция показва, че в последните години кандидатите за подпомагане с целевата помощ намаляват. Според Костова основната причина е в по-малкия брой първолаци в областта. През 2016 година целеви средства са получили семействата на 832 деца от областта, а през миналата година - 654. През тази година се очаква броят на подпомогнатите семейства в региона да бъде близък до миналогодишния, дори по-нисък, допълни директорът на дирекцията за социално подпомагане.

/ИС/