В Сливенска област ще заработят "Училища за родители", като мярка за задържане на децата в училище

В Сливенска област ще заработят "Училища за родители", като мярка за задържане на децата в училище

BOBSTH 06:40:01 15-09-2018
NP1512BO.004 06:40
Сливен - образование - "Училища за родители"

В Сливенска област ще заработят
"Училища за родители", като мярка
за задържане на децата в училище


Сливен, 15 септември /Велина Василева, БТА/
Училищата и детските градини в Сливенско имат пълна готовност да посрещнат новата учебна година, каза в интервю за БТА Бисерка Василева, началник на Регионално управление на образованието /РУО/ - Сливен.
Общо 71 училища и 63 детски градини ще отворят врати в областта. Близо 21 300 са учениците, от тях първокласниците са 2200. Няма липса на преподаватели, като интересът към учителската професия е много силен. За едно учителско място в различни населени места бройката на кандидатите е стигала 60 души.
Не са малко обаче и проблемите, които експертите в областта на образованието се опитват да решават от години. В Сливенска област ще заработят "Училища за родители", като част от мерките, свързани със задържане на децата в училище, допълни началникът на РУО - Сливен.
Василева припомни, че през миналата година, когато заработи Механизмът за обхващане и задържане на децата в училище, в областта са били посетени близо 8000 адреса. Екипите са успели да върнат в системата на образованието 2106 деца. И тази година 61 екипа с 632-ма специалисти ще посещават на място отпадналите от училище ученици.

Характерни за областта са ранните бракове
сред непълнолетни от ромската общност

Част проблемите, с които се сблъскват обхождащите екипи са, че много от родителите не искат да съдействат. Характерни за областта са ранните бракове сред непълнолетни от ромската общност. Голям е процентът и на децата, заминали с родителите си в чужбина, като част от тях изобщо не са попаднали в българската образователна система.
Примерът, който виждат децата в семействата си, а именно, че родителите им намират начини да живеят без да са грамотни, е много лош, посочи Василева.
Подготвяме инициативата "Училища за родители" от няколко години, като до момента за проведени всички срещи с институции, сред които областна администрация, кметове на общини и населени места, с читалища. Проведени са обучителни кампании с директори и учители, допълни специалистът.
"Училището за родители" ще протече в два етапа, като първият от тях е всички отпаднали от образователната система родители да завършат образованието си. Характерно за областта е, че сред ромското население момичетата стават майки на 11 - 12 години, момчета още в девети клас са бащи на по две деца. Те отпадат от училище, за да могат да изхранват семействата си. На тях ще се разяснява необходимостта от завършване на образованието. Ще им бъде оказана помощ да попълнят документите си за самостоятелна форма на обучение, както и при подготовката за изпитите, на които ще се явят.
Другият етап в "Училището за родители" са лекции с родителите по различни теми - здравни, социални, правни и т.н. Ще бъдат организирани срещи в населените места със семейства на деца, които са отпаднали или са застрашени от отпадане от училище. Ще бъдат изяснявани какви са техните ангажименти относно образованието на децата им, ще бъдат информирани за здравословния, социалния начин на живот, за проблемите на ранните бракове и ранните раждания.

Предстои информационна тридневка
в някои общини на област Сливен

В периода 14-16 ноември в областта ще има информационна тридневка, като на 14 ноември кампанията ще бъде за общините Нова Загора и Твърдица, на 15 ноември - в Котел и на 16 - в Сливен. Предвиждат се срещи-разговори с хора от ромския етнос, постигнали добро професионално израстване, художествени и спортни изяви на деца, съвместни инициативи между родители, учители, ученици.
Сред интересните прояви е презентация по проблема за детските бракове, направена от ученичка от Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм в Сливен. Момичето, което е имало отличен успех, е било оженено от родителите си. Впоследствие забременява и има дете, а по-късно мъжът й я е напуснал. Сега тя желае да продължи своето образование и е готова да говори пред тази аудитория за проблемите на момичетата, които женят насила и напускат образователната система.

Ограмотяването на учениците е сред
основните приоритети на РУО-Сливен

Основните задачи, които си поставят от сливенското управление на образованието са задържането на децата в училище, мотивацията на учениците за продължаване на учебния процес и ограмотяването. Василева припомни, че в област Сливен повече от 80 на сто от учениците са деца, за които българският език е основен проблем. Голямата част от тези ученици са от ромския етнос, има деца от турския етнос, както и арменци, каракачани, евреи и др.
Ще има засилен контрол от страна на директорите по отношение на грамотността и преминаването от клас в клас с грамотни ученици. Ще се извършва допълнителна работа с учениците, а по време на входното ниво ще бъде направен задълбочен анализ на всички деца и техните пропуски.
За деца в риск, както и такива с пропуски в знанията и ученици със специални образователни потребности, ще има индивидуални планове за допълнителна подкрепа. Всяко училище трябва да изготви план за допълнителна подкрепа на учениците, като за този вид дейности са предвидени и специални средства. /ВВ/


/НП/