Окончателно са проучени археологически структури на късноантичната крепост Абритус

Окончателно са проучени археологически структури на късноантичната крепост Абритус

BOBSTH 06:40:01 14-09-2018
NP1540BO.004 06:40
Разград - Абритус - разкопки

Окончателно са проучени
археологически структури на
късноантичната крепост Абритус


Разград, 14 септември /Садет Кърова, БТА/
През месеците юли и август 2018 г. за шеста поредна година се проведоха редовни археологически проучвания на територията на късноантичната крепост Абритус. Проучванията бяха осъществени чрез държавна субсидия и с финансова подкрепа на Община Разград, съобщи за БТА ръководителят на разкопките и директор на музея Галена Радославова.
Тя обясни, че усилията на екипа тази година отново били насочени в Сектор 3 - теренът покрай северната крепостна стена, западно от източната крепостна порта. Проучена е площ от 150 квадратни метра при максимална дебелина на културния пласт около 4 метра.
Тази площ беше пряко продължение в западна и южна посока на проучените археологически структури в предишните пет сезона. Окончателно бяха изяснени архитектурните планове на откритите по-рано помещения, включени в жилищен комплекс от четири масивни сгради, обитаван през късноантичната епоха, както и пет археологически структури от ранносредновековната епоха, разказа Радославова.
Така по думите й археологическите структури в този сектор били окончателно проучени. Тя добави, че от направените стратиграфски наблюдения, проучвания, разкрити ситуации и находки през годините може да се предложи следната хронологическа реконструкция: Първият строителен период се отнася към II-III-тата четвърт на IV век от н.е. От този период е открит югозападен ъгъл на сграда, изградена малко по късно от построяването на северната крепостна стена. Тук са открити фрагменти от керамични съдове, фрагмент от мраморна купа, както и монети на императорите Лициний I (308-324), Константин I (306-337) и неговите синове. Тази сграда най-вероятно е загинала през 80-те години на IV век във връзка с готското въстание през 376-378 година, посочи Радославова.
Тя обясни, че вторият строителен период е свързан с построяването на три масивни сгради от последната чeтвърт на IV век до 80-те година на V век. По думите й монетите, открити в тези сгради са от времето на император Констанций II (337- 361) до император Зенон (474-491). Сградите са изградени от ломени камъни на калова спойка със запазена максимална височина около 1,00 метър, над него са запазени части, на места с височина 0,50 метра, от стените, изградени с кирпичени тухли. При трите сгради е установен горял пласт, разпрашен и отухлен кирпич, горели камъни, което свидетелства за разрушаването им от пожар, посочи ръководителят на разкопките. Тя добави, че опожаряването им най-вероятно се свързва със събитията от 487 година - бунтът на Теодорих I Велики срещу император Зенон.
Третият строителен период се отнася към VI век. С този период се свързват две големи сгради, като и двете са вкопани в разрушенията на сградите, обитавани до 80-те години на V век. В северния край на втората сграда, близо до северната крепостна стена, е изградена пещ с полукръгла форма от ломени камъни на калова спойка и измазана външна стена с глина. Тук са открити множество фрагменти от керамика характерна за този период, както и монети на Юстиниан I Велики (527-565) и Юстин II (565-578), обясни археологът.
След близо 300 години върху късноантичните руини са изградени полувкопани жилища от ранносредновековната епоха. Регистрирани са деструкции от пет такива жилища. Откритата в тях керамика, железни стрели, костени шила, оловни прешлени, железни сечива датират тези жилища в края на IX - началото на XI век, посочи Галена Радославова. Тя допълни, че предстои изработване на проект за консервация, реставрация и социализиране на открития архитектурен комплекс и включването му в изградената вече инфраструктура и туристически маршрут в късноантичния Абритус. До тогава обектът ще бъде защитен с временно защитно покритие, а западния профил със специални съоръжения, които ще предпазят неговото срутване. /СК/
/НП/