Плакат с манифеста на Александър Батенберг за Съединението са съхранява в Държавен архив-Смолян

Плакат с манифеста на Александър Батенберг за Съединението са съхранява в Държавен архив-Смолян

BOBSTH 07:58:01 06-09-2018
MH1923BO.022 07:58
Смолян - Съединението - архив

Плакат с манифеста на Александър Батенберг
за Съединението са съхранява
в Държавен архив-Смолян


Смолян, 6 септември /Христина Георгиева, БТА/
Манифестът на Александър Батенберг за Съединението, отпечатан като плакат
от тогавашната Държавна печатница се съхранява в Държавен архив- Смолян.
Текстът върху пожълтялата хартия започва с думите "Ний Александър I с Божия
милост и народната воля Княз на Северна и Южна България". Отпечатаният
манифест е съхранен в архива на Христо Попконстантинов заедно с ценни документи,
плакати и стенограми от събитията около Съединението.
Роденият в Родопите писател, публицист, книжовник, един от пионерите на българската стенографска школа след Освобождението е запазил ръкописен препис на телеграма на Княз Александър Батенберг от 7 септември до председателя на Опълченското дружество. С почерка на Христо Попконстантинов са изписани думите на Княза: "Аз съм бил уверен, че опълченците няма да останат в тоя случай надир и приемам сформированието на опълченската дружина. Заповеди за пушките и знамето са дадени на Военния Министър. Александър"
Сред съхранените свидетелства за събитията около Съединението, в архива на някогашния ръководител на стенографското бюро в парламента могат да се видят отпечатани извънредна притурка на в. "Независимост" по повод Съединението, възвание от Опълченското дружество, известие, подписано от П.Р. Славейков като един от учредителите.
Христо Попконстантинов е записал като журналист и стенограф речите и обръщенията на ораторите на митингите, съпътствали бурните събития през септември.
/МХ/