Приключва строителството на площадката за опасни отпадъци в Шумен

Приключва строителството на площадката за опасни отпадъци в Шумен

BOBSTH 17:40:31 05-09-2018
MH1738BO.011
Шумен-площадка-опасни отпадъци

Приключва строителството
на площадката за опасни отпадъци
в Шумен


Шумен, 5 септември /Деян Герговски, БТА/
Площадката за Общинския център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в Шумен е пред завършване, съобщиха от пресслужбата на общинската администрация.
Тя е разположена на площ от три декара и се намира на изхода на града, в посока към Варна, на бул. "Симеон Велики". Положена е бетоновата настилка, изграден е навес, поставена е ограда. Предстои да бъдат доставени електронните везни и съдовете, в които ще се събират и съхраняват отпадъците. Общината има ангажимент да проектира и изгради кабел за ел.захранване и уличен водопровод до площадката. Вече е сключен договор с изпълнител и се очаква строителството да започне до края на септември, като срокът за изпълнение е 20 дни.
На площадката ще се събират бои, лакове, опаковки от тези отпадъци, лекарства, излезли от употреба, електрически уреди и електронно оборудване като компютри, хладилници, печки, лампи, излезли от употреба батерии и акумулатори. Количеството отпадъци, които се очаква да се събират на място, са близо 45 тона годишно.
Шумен е един от петте града в страната, в които се изграждат подобни площадки със средства от швейцарското правителство.
/МХ/