Община Плевен обяви обществена поръчка за поддържане на чистотата на обща прогнозна стойност 5,8 млн.лв.

Община Плевен обяви обществена поръчка за поддържане на чистотата на обща прогнозна стойност 5,8 млн.лв.

BOBSTH 17:34:31 05-09-2018
MH1731BO.009
Плевен - чистота - поръчка

Община Плевен обяви обществена поръчка за поддържане на чистотата на обща прогнозна стойност 5,8 млн.лв.


Плевен, 5 септември /Малин Решовски, БТА/
Община Плевен обяви обществена поръчка за поддържане на чистотата на прогнозна стойност без ДДС 5,8 млн. лв., съобщиха от общинската администрация.
Предметът на дейността е метене, миене и почистване на улици, тротоари, площадни пространства, спирки на обществения транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци на Плевен.
Поръчката е разделена на две позиции, съответно за двата района на Плевен. Обхвата на районите, в които ще се извършват дейностите по поддържане на чистотата, са илюстрирани в схема, приложена към техническата спецификация. Срокът за подаване на оферти или заявления за участие е до 17.00 ч. на 9 октомври т.г.
Дейностите, които се изискват са ръчно почистване, включващо ръчно метене, уборка, уборка на прилежащите тревни площи и почистване на кошчетата за отпадъци; автометене и автомиене; оросяване; товарене на отпадъци с челен товарач; превозване на събраните отпадъци с автомобил; автометене с тротоарометачка; почистване на отводнителни оттоци; събиране на сгур в контейнери и извозване с контейнеровоз; доставка и поставяне на кошчета за отпадъци 80 литра.
/МХ/