Приета е нова програма за развитие на туризма в община Минерални бани

Приета е нова програма за развитие на туризма в община Минерални бани

BOBSTH 12:46:01 05-09-2018
PP1243BO.023
Минерални бани - туризъм - развитие

Приета е нова програма за развитие
на туризма в община
Минерални бани


Минерални бани, 5 септември /Николай Грудев, БТА/
Община Минерални бани прие нова програма за развитие на туризма през тази и следващата година, съобщиха от администрацията й. Тя е била разработена в съответствие със Закона за туризма и отразява общинската политика за растеж на сектора на местно ниво.
Основните цели са курортът да бъде утвърден като разпознаваема и предпочитана туристическа дестинация. Качеството на предлагания туристически продукт трябва да бъде издигнато на ново ниво. Отчита се необходимостта от ефективна маркетингова политика на дестинацията за налагане и популяризиране на продукта на туристическия пазар.
В програмата е набелязано и подобряването на състоянието на местната среда за развитие на бранша. Цел е също така провеждането на гъвкава туристическа политика на местно ниво и ангажирането на заинтересованите в изпълнението й. Пред местното самоуправление стои и задачата да бъде преодолян сезонният характер в сектора чрез развитие на негови алтернативни форми.
Всички включени в програмата дейности в сектора са пряко обвързани и с изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г., се посочва в съобщението на общината.
/ПП/