Областната болница в Силистра иска помощ от общините за ремонти

Областната болница в Силистра иска помощ от общините за ремонти

BOBSTH 17:03:31 27-08-2018
IS1701BO.026
Общество - здравеопазване - ремонти

Областната болница в Силистра иска
помощ от общините за ремонти


Силистра, 27 август /Любомир Добрев, БТА/
На среща при областния управител на Силистра с представители на някои от общините в областта директорът на МБАЛ-Силистра д-р Даниела Костадинова поиска общините да помогнат финансово за разрешаване на два важни проблема, с които се сблъсква лечебното заведение.
Първият е необходимостта от спешен ремонт на Психиатричното отделение, което е единствено в региона и за което са необходими 40 хиляди лева. Идеята на ръководството на болницата е тези разходи да бъдат разпределени сред 7-те общини на база на процента на всяка община като акционер в дружеството. За целта обаче са необходими промени в бюджетите на общините и спешно провеждане на заседания на местните общински съвети, за да бъдат гласувани сумите. До 7 септември трябва да станат ясни отговорите на общините на отправеното искане от страна на областната болница.
Вторият проблем, който лечебното заведение се опитва да реши, е задържането на млади лекари специалисти, като за целта се създаде, пак с финансовата помощ на общините-акционери, фонд "Здраве", откъдето да се подпомагат такива кадри - със стипендии или с поемане на транспортни разходи.
За специализантите, които сключат договори, че ще останат следващите пет години да работят в болницата, да се отпускат определени месечни стипендии е едно от предложенията.

/ИС/