В началото на септември ще започнат разкопки в археологическия резерват "Кабиле"

В началото на септември ще започнат разкопки в археологическия резерват "Кабиле"

BOBSTH 14:49:31 27-08-2018
PP1446BO.020
НАР "Кабиле" - разкопки - втори етап

В началото на септември ще започнат
разкопки в археологическия
резерват "Кабиле"


Ямбол, 27 август /Владимир Шишков, БТА/
В началото на септември ще започне вторият етап от тазгодишните разкопки в Националния археологически резерват "Тракийски и античен град "Кабиле", съобщи археологът от Историческия музей в Ямбол Мирослав Козарев.
Усилията на археолозите отново ще бъдат насочени към проучването на сградата, в която се е помещавал щабът на римския военен лагер - принципия. Римската кохорта, която е била разположена в крепостта, е охранявала част от южната граница на империята през II и III век, до второто готско нашествие през 378 година, поясни Козарев.
Първият етап на проучванията е финансиран от бюджета на община Ямбол, а вторият - от Министерството на културата, за което музеят е кандидатствал.
През лятото студенти от втори курс по археология от СУ "Св. Климент Охридски", с научен ръководител главен асистент Иван Вълчев, проучваха сграда от късноримския период. Тя е построена при управлението на император Константин Велики /306-337 г./ и вероятно е имала търговски функции поради откритите в нея близо 600 монети през последните пет години. В близост са разположени жилищни помещения със запазени глинени водопроводи, канализация и огнище.
/ПП/