Детска градина и училище в Каварна влизат в списъка на защитените детски и учебни заведения

Детска градина и училище в Каварна влизат в списъка на защитените детски и учебни заведения

BOBSTH 13:32:31 27-08-2018
IS1330BO.004
Каварна - Общински съвет - заседание

Детска градина и училище в Каварна
влизат в списъка на защитените
детски и учебни заведения


Добрич, 27 август /Петя Иванова, БТА/
Включването на детска градина "Слънце" в с. Септемврийци и на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" в с. Белгун в списъка на защитените детски и учебни заведения към Министерския съвет е един от въпросите, които ще обсъдят на заседанието си на 28 август общинските съветници.
В дневния ред е включено и предложение за утвърждаване на паралелки с намален брой ученици в училищата и на групи с намален брой деца в детските градини, съобщиха от крайморската община. На вниманието на общинските съветници ще е и предложението за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каварна 2018-2019 г. Дневният ред предвижда актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост и отчет за изпълнението на местния бюджет към 30 юни 2018 г.


/ИС/