Тествани са биологични останки от животни и питейната вода в района на село Студена

Тествани са  биологични останки от животни и  питейната вода в района на село Студена

BOBSTH 12:47:31 16-08-2018
RM1245BO.006
Перник - сигнали за загробени животни - тестване

Тествани са биологични останки от животни и питейната вода в района на село Студена


Перник, 16 август /Елка Робева, БТА/
Тествани са биологични останки от животни /кости и кожа / и питейната вода в района на село Студена, съобщи пресцентърът на областната администрация. След сигнал до областния управител на жителите на Студена за съмнения за загробени животни и останки от такива на територията на кариера за инертни материали, са направени две пробонабирания от Агенцията по безопасност на храните, Регионалната здравна инспекция и РИОСВ. Извършени са всички необходимите изследвания за установяване на пряка опасност за живота и здравето на хората.
Отрицателен е резултатът за антракс - вирусът, опасен за човешкото здраве, е посочила д-р Елза Драгомирова - директор на Областната дирекция по безопасност на храните.
Взети са две проби за микробиологичен анализ на водата от всички чешми и водоизточници в землището на кметство Студена. Изследванията не показват отклонения в съдържанието й, по данни на РЗИ - Перник. Издадена е заповед от директора на инспекцията за ежеседмична проверка на водата от водоизточниците в следващите два месеца и ежемесечни проверки до края на годината.
Предстои последваща съвместна проверка между РИОСВ и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район". Направени са предписания към ВиК - Перник за изграждане на санитарно-охранителна зона към каптажа, която да гарантира по-добрата сигурност на обекта.
ОД на МВР - Перник и Районна прокуратура изясняват случая, със съдействие на концесионера.
/РУМ/