Общината в Кюстендил изгражда център за работа с деца на улицата

Общината в Кюстендил изгражда център за работа с деца на улицата

BOBSTH 12:29:31 16-08-2018
RM1227BO.005
Кюстендил - център - деца

Общината в Кюстендил изгражда център за работа с деца на улицата


Кюстендил, 16 август /Елица Иванова, БТА/
Дейностите по проект "Изграждане на център за работа с деца на улицата", бяха представени на пресконференция в Кюстендил. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж". Целта му е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за институционалната закрила и защита на деца от улицата, каза ръководителят на проекта Илиян Фусков.
Той посочи, че капацитета на бъдещото социално заведение ще бъде за 30 деца, на възраст от 7 до 18 години. Самият комплекс ще бъде изграден наплощ от 3 дка, а сградата ще има 800 кв. м. площ. Предвижда се в нея в бъдеще да бъдет заети и 15 души персонал.
Общата стойност на проекта е близо 922 хиляди лева, от които 138 хиляди лева са национално финансиране.
Проектът трябва да приключи до 15 месеца, уточни Фусков.
Проектът предвижда да подобри социалната инфраструктура в Община Кюстендил чрез изграждане на Център за работа с деца на улицата, които ще предотврати ранното отпадане от училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата. Ще бъде изградена сигурна и стабилна семейна среда, ще се укрепват взаимоотношенията между децата и родителите им и ще се стимулира личностното, физическо и душевно развитие на децата, съобразно възрастта и интересите им.
След изграждането на инфраструктурата, общината в Кюстендил ще кандидатства за финансиране за започване на предоставянето на услугата, а на по-късен етап ще бъде търсен вариант за превръщането й в делегирана от държавата дейност, каза за БТА заместник-кметът Радмила Рангелова.

/РУМ/