В Разлог откриват обновената сграда на народното читалище

В Разлог откриват обновената сграда на народното читалище

BOBSTH 12:07:01 12-08-2018
MM1204BO.010
Разлог - читалище - сграда - обновена

В Разлог откриват обновената сграда на народното читалище


Благоевград, 12 август /Димитър Владов, БТА/
На 13 август от 11.00 часа в Разлог официално ще бъде открита обновената сграда на Народно читалище "15 септември 1903-1909", съобщиха от общината. Строително-монтажните дейности са изпълнени по проект на общината в рамките на Оперативна програма "Региони в растеж - 2014-2020 г." Общата стойност на проекта е 1 025 480 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 853 194 лева, а националното съфинансиране е 150 563 лева.
Основната цел на проекта е постигане и гарантиране на устойчив растеж на град Разлог, чрез комплексно преодоляване на основните икономически, урбанистични и социални проблеми. Специфична цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност на културната институция, като се намали крайното потребление на енергия и косвено се намалят емисиите на парникови газове.


/ММ/