В Добрич са положени над 34 километра нови водопроводи по проекта за подобряване на водния сектор

В Добрич са положени над 34 километра нови водопроводи по проекта за подобряване на водния сектор

BOBSTH 14:53:31 10-08-2018
MM1451BO.013
Добрич - воден сектор - обновяване

В Добрич са положени над 34 километра нови водопроводи по проекта за подобряване на водния сектор


Добрич, 10 август /Юлияна Христова, БТА/
Повече от 34 километра нови водопроводи вече са положени от общо предвидените около 76 километра тръби по интегрирания проект за подобряване на водния сектор в Добрич, съобщават от екипа на проекта. Изградени са и близо 2000 домови отклонения от водопроводната мрежа.
Общата инвестиция за обновяване на инфраструктурата надхвърля 114 901 лева като по-голямата част от финансовия ресурс се осигурява по оперативната програма "Околна среда 2014-2020 г.". Проектът предвижда и пълна реконструкция и разширение на пречиствателната станция за отпадни води край село Врачанци - до 111 789 еквивалент жители. Вече са изготвени всички технологични и работни проекти като в някои от подобектите на станцията вървят строителни дейности и е започнал монтажът на част от съоръженията. В рамките на проекта в града ще бъдат изградени и около 11 километра канални колектори и съпътстващи водопроводи.
Започва и възстановяването на асфалтовата настилка по петнадесет улици, по които новите водопроводи вече са положени, информират от общинското звено, което изпълнява проекта.


/ММ/