Плувните басейни в Пазарджишка област отговарят на изискванията

Плувните басейни в Пазарджишка област отговарят на изискванията

BOBSTH 09:53:31 10-08-2018
IS0951BO.011
Пазарджик- плувни басейни -проверки

Плувните басейни в Пазарджишка област отговарят на изискванията


Пазарджик, 10 август /Николета Манджукова, БТА/
Плувните басейни в в Пазарджишка област отговарят на нормативните изисквания, съобщават от Регионалната здравна инспекция.
През юли Комисията по водноспасителна дейност е проверила обстойно всички 31 басейна в региона. Инспектирани са документите на спасителите. Проверено е дали има дезинсенкция и дератизация на площите около плувните басейни, направени ли са анализи на водата по микробиологични и химични показатели. Извършен е преглед на състоянието на пречиствателните съоръжения, както и проверка на журналите за остатъчния хлор.
Установени са единични нарушения, за които Регионалната здравна инспекция е издала три предписания. Няма заповеди за спиране и актове за административни нарушения.
/ИС/