Във Видин бе даден старт на реконструкция на централната пешеходна зона на стойност близо 12 млн.лв

Във Видин бе даден старт на  реконструкция на централната пешеходна зона на стойност близо 12 млн.лв

BOBSTH 17:02:01 12-07-2018
RM1659BO.007
Видин-първа копка-реконструкция на пешеходна централна зона

Във Видин бе даден старт на реконструкция на централната пешеходна зона на стойност близо 12 млн.лв


Видин, 12 юли /Ирена Данаилова, БТА/
Днес, в близост до Центъра за услуги и информация в административната сграда на Община Видин, бе направена първа копка по проекта за реконструкция на централната пешеходна зона, съобщават от пресслужбата на общината. В присъствието на представители на местната и държавна власт, на проекта, представители на фирмите, които изпълняват строително-монтажните работи, строителния надзор и външната техническа помощ, много гости и граждани, видинският митрополит Даниил отслужи тържествен водосвет.
Стартът на строителните дейности бе даден от кмета на общината Огнян Ценков, който заедно с областния управител Албена Георгиева, митрополит Даниил, Момчил Борисов, директор на фирмата изпълнител на обекта и главният архитект на общината Ангел Недялков направиха символична първа копка.
Проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин". Той е на обща стойност 11 954 145 лв., от които 9 689 660 лв. европейско финансиране, 1 709 940 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет и 554 545 лв. съфинансиране, осигурено от Община Видин.

/РУМ/