"Инвестбанк" АД финализира сделката за ТБ "Виктория" ЕАД

"Инвестбанк" АД финализира сделката за ТБ "Виктория" ЕАД

BOBSTH 15:58:01 12-07-2018
NP1556BO.002
/ПП/ СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

"Инвестбанк" АД финализира
сделката за ТБ "Виктория" ЕАД"Инвестбанк" АД успешно финализира сделката по придобиване на 100 процента от акциите от капитала на Търговска банка "Виктория" ЕАД.
Придобиването е факт след получаване на нужните одобрения от компетентните регулаторни органи. Продажбата на акциите е регистрирана в "Централен депозитар" АД.
Следващият етап от процеса, съгласно стратегията на "Инвестбанк" АД, е преобразуване на "ТБ Виктория" ЕАД чрез вливане в новия едноличен собственик. Това ще доведе до повишаване стойността на балансовите активи на "Инвестбанк" АД. Банката ще продължи да предлага и разнообразява широката си гама от продукти за физически и юридически лица, в условията на пазарна гъвкавост и внимание към клиента.
/НП/