Трайна тенденция на увеличаване извънбрачните раждания се наблюдава в област Плевен

Трайна тенденция на увеличаване извънбрачните раждания се наблюдава в област Плевен

BOBSTH 10:52:01 12-07-2018
IS1050BO.003
Плевен - раждания - тенденция

Трайна тенденция на увеличаване извънбрачните раждания се наблюдава в област Плевен


Плевен, 12 юли /Малин Решовски, БТА/
В област Плевен през последните години се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Това съобщи Териториалното статистическо бюро /ТСБ/ "Северозапад" в Плевен.
Техният относителен дял нараства от 52.4 на сто през 2005 г. на 59.8 на сто през 2009 г., и на 67.9 на сто през 2016 г. През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 465, или 69.4 на сто от всички живородени.
Най-висок е относителният дял на живородените извънбрачни деца в общините Долни Дъбник (86.7 на сто) и Искър (81.5 на сто). Следват общините Кнежа (81.3 на сто), Гулянци /80.5 на сто/ и Долна Митрополия (79.5 на сто).
Най-нисък е относителният дял на живородените извънбрачни деца в общините Плевен (60.0 на сто) и Белене (47.4 на сто).
Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителствата сред младите хора.
През 2017 г. в област Плевен са регистрирани 2 125 родени деца, като от тях 2 112 (99.4 на сто) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 70 деца - с 3.2 на сто, показват данните на ТСБ в Плевен.

/ИС/