Общинският съвет в Перник одобри допълнителни средства за ремонт на пешеходен подлез

Общинският съвет в Перник одобри допълнителни средства за ремонт на пешеходен подлез

BOBSTH 15:09:02 14-06-2018
MH1507BO.012
Перник - общински съвет

Общинският съвет в Перник одобри допълнителни средства за ремонт на пешеходен подлез


Перник, 14 юни / Елка Робева, БТА /
Общинският съвет в Перник гласува да бъдат отпуснати допълнително 20 000 лв. за
ремонт на пешеходния подлез при спирка "Метал". Съоръжението свързва фирма "Стомана" и намиращите се около нея предприятия, като преминава под жп линията и външноградската магистрала. Подлезът денонощно се ползва от стотици хора, а състоянието му е лошо, затова гражданите го избягват и с риск за живота си пресичат магистралата и жп линията, заяви кметът на кметство "Изток" Емил Костадинов. По думите му подлезът е много слабо осветен, голяма част от стъпалата са разрушени, част от решетките на отводнителните канали липсват, има падаща мазилка, която също представлява потенциална опасност, а последният ремонт на обекта е извършен през 2008г.
Рехабилитацията на подлеза е включена в поименния списък за капиталови разходи, като са заложени 42 000 лв. Провеждани са две обществени поръчки, но не са се явили кандидати, защото се оказало, че парите са недостатъчни.
Гласуваните допълнителни средства ще бъдат за сметка на други дейности, без да се нарушава общата рамка на бюджета.
/МХ/