Първа копка за изграждане на Център за временно настаняване на лица и семейства бе направена в Пловдив

Първа копка за изграждане на Център за временно настаняване на лица и семейства бе направена в Пловдив

BOBSTH 14:43:31 14-06-2018
RM1441BO.026
Пловдив - социален център - първа копка

Първа копка за изграждане на Център за временно настаняване на лица и семейства бе направена в Пловдив


Пловдив, 14 юни /Таня Благова, БТА/
Първа копка за изграждане на Център за временно настаняване на лица и семейства направиха днес заместник-кметовете на Пловдив Георги Титюков и Димитър Кацарски, съобщиха от общинския пресцентър.
Строителството на центъра е по проект "Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив" по Оперативна програма "Региони в растеж". Проекта е на обща стойност 2 120 718 лева, от които 2 017 900 лева са безвъзмездна финансова помощ, а 102 818 лева - от бюджета на община Пловдив.
Заложената цел е осигуряване на по-качествена социална инфраструктура в община Пловдив, което да допринесе за предоставяне на ефективни социални услуги и намаляване на социалното изключване. Обновените и изградените обекти ще дадат повече и по-добри възможности за защита, социална сигурност, задоволяване на ежедневните потребности, консултиране и информиране на потребителите. С реализирането на проекта ще бъдат подпомагани жени, жертви на домашно насилие и техните деца; бездомни; деца на улицата; социално слаби лица и безработни; деца от социално слаби семейства; лица с физически увреждания и лица от ромски произход, попадащи в обхвата на предходните категории целеви групи.
Крайният срок за реализацията на проекта е 24 септември 2019 г., се посочва още в съобщението.

/РУМ/