Ново озеленяване предвижда проект за обновяване в Търговище

Ново озеленяване предвижда проект за обновяване в Търговище

BOBSTH 14:16:32 14-06-2018
MH1414BO.009
Търговище - брагоустрояване - квартал

Ново озеленяване предвижда проект за обновяване в Търговище


Търговище, 14 юни /Боряна Димитрова, БТА/
Започва премахване на дървесна растителност в кв. "Запад" 2 в Търговище. Дейностите са част от благоустрояването на района, който попада в обхвата на проект: "Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда" по Оперативна програма "Региони в растеж" , съобщиха от общинската управа.
Според указанията, заложени в инвестиционния проект и под надзора на специалисти, екипи на Общинското предприятие "Флора" премахват плодна, саморасла и увредена растителност. Дейностите са задължителна част от реализацията и са заложени след оценка на състоянието на дърветата и храстите, извършена от експерти.
На мястото на премахнатите видове ще има нови, които също са задължителна част от проекта за обновяване на тези зони от квартала. В частта за озеленяване са заложени над 28 000 лв. Със средствата ще бъдат засадени 126 широколистни и 74 иглолистни дървета. Предвидени са още храсти и многогодишни цветя. Тревните площи ще бъдат възстановени.
Близо 2 млн. лв. е стойността на проекта за обновяването на зони, обхващащи 35 дка от кв. "Запад" 2. В момента се извършва ремонт на вътрешната улична мрежа и тротоарите, изграждат се нови паркинги, осветление, спортно-игрови съоръжения, включително площадка за волейбол и баскетбол. Ще бъдат монтирани беседки, както и пейки и маси, комбинирани с огнище.
/МХ/