Община Пещера спечели проект за професионална интеграция на хора от рискови групи

Община Пещера спечели проект за професионална интеграция на хора от рискови групи

BOBSTH 13:41:31 14-06-2018
PP1339BO.012
Пещера - социален проект

Община Пещера спечели проект
за професионална интеграция
на хора от рискови групи


Пещера, 14 юни /Николета Манджукова, БТА/
Повече от 376 000 лева ще бъдат изразходени от община Пещера за интеграция на хора от рискови групи, съобщават от администрацията й.
Средствата са осигурени безвъзмездно по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" чрез проект "Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера".
Целта е да се улесни достъпът до заетост на уязвими групи, като се създават подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
Предвидено е хората да получават психологическа помощ, да бъдат мотивирани и насърчени за участие на пазара на труда. Те ще бъдат подпомогнати и при създаване на умения за успешно справяне на работното място и адаптиране към работните условия.
Със средства по проекта ще се създаде общинско социално предприятие, чрез което ще се изпълняват планираните дейности.
/ПП/