Днес 14.06.2018 г. в 13.30 ч. в двора на детска градина "Мир" журналистите ще могат да получат пълна информация относно случай с паднала мазилка в сградата

BOBSTH 11:59:01 14-06-2018
AM1157BO.001
/ПП/Община Варна - детска градина "Мир"

Днес 14.06.2018 г. в 13.30 ч. в двора на детска градина "Мир"
журналистите ще могат да получат пълна информация
относно случай с паднала мазилка в сградата


Днес 14.06.2018 г. в 13.30 ч. в двора на детска градина "Мир" журналистите ще могат да получат пълна информация относно случай с паднала мазилка в сградата.--

Община Варна
гр. Варна
бул. "Осми Приморски полк" 43

www.varna.bg
Телефонен Указател :
http://www.varna.bg/bg/articles/502/Contacts.html

/АМ/