Със 17 процента е намалял за четири години броят на децата в детските градини в Кюстендил

Със 17 процента е намалял за четири години броят на децата в детските градини в Кюстендил

BOBSTH 09:41:01 13-06-2018
MM0939BO.009
Кюстендил - детски градини - училища

Със 17 процента е намалял за четири години броят на децата в детските градини в Кюстендил


Кюстендил, 13 юни /Елица Иванова, БТА/
През учебната 2017/2018 година в детските градини са записани 3200 деца, като се наблюдава намаление от 4,6 процента в техния брой, в сравнение с предходната година, съобщиха от статистиката. Броят на децата е намалял с 17,1 на сто за последните четири години, уточняват още от там.
В областта функционират 19 самостоятелни детски градини. Средният брой деца в една детска градина за областта е 167, като за селата е значително по-голям - 219, а за градовете - 161.
През учебната 2017/2018 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища в областта е бил 8900. В сравнение с предходната учебна година броят им е намалял с 478 ученици.
Общо 158 ученици са напуснали общообразователните училища през изминалата учебна година, от които 153 в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали поради заминаване в чужбина, следван от напусналите по семейни причини, и на напусналите поради преместване.

/ММ/