Близо 12 милиона лева се осигуряват за възстановяване на горите от пожара в Кресненското дефиле

Близо 12 милиона лева се осигуряват за възстановяване на горите от пожара в Кресненското дефиле

BOBSTH 15:13:32 18-05-2018
IS1511BO.016
Благоевград - Кресненско дефиле - гори

Близо 12 милиона лева се осигуряват
за възстановяване на горите от пожара
в Кресненското дефиле


Благоевград, 18 май /Димитър Владов, БТА/
Започна прием на проектни предложения по две подмерки на Програмата за развитие на селските райони, касаещи възстановяването на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития и предотвратяване на нови такива. И по двете процедури са отделени средства за териториите в Кресненското дефиле, които бяха засегнати от големите пожари през миналото лято, съобщават от Областен информационен център - Благоевград. С проекти за възстановяване на опожарените гори там и превенцията им могат да кандидатстват общините Симитли и Кресна и Югозападно държавно предприятие.
Целевият бюджет, определен конкретно за общините Симитли, Кресна и Югозападно държавно предприятие по първата подмярка 8.3 е в размер на 8 801 100 лева. Проектите по тази процедура могат да бъдат на стойност от 4 889 лв. до 2 933 700 лв.
По втората подмярка 8.4 също са отредени специално за инвестиции в горите на територията на общините Симитли и Кресна. По тази подмярка те са в размер на 3 129 280 лв. и за тях могат да кандидатстват както двете общински администрации, така и Югозападно държавно предприятие. Минималният размер на разходите за едно проектно предложение е 1 955 лв., а максималният - до 1 955 800 лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмерки 8.3 и 8.4 на ПРСР изтича съответно на 22 и 20 август 2018 г./ИС/